Thông tin

Giới thiệu

Hiệp Hội KCông Nghiệp Châu Á tại Việt Nam (Sau đây sẽ được gọi là AIGA VN trong tất cả nội dung của Website) trực thuộc Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á, là tổ chức Phi Chính Phủ, Phi Chính Trị và Phi lợi nhuận, được cấp giấy chứng nhận hoạt động tại Việt Nam số 452 CNV-HD ngày 15/ 08/2019 và được điều chỉnh ngày 14/01/2020, bởi Cục Ngoại Vụ – Bộ Ngoại Giao Việt Nam, văn phòng đặt tại Skyline Office, lầu 17 – tòa nhà Prime Centre, số 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, với sự tham gia trên nguyên tắc tình nguyện của các thành viên là công ty, tập đoàn khí công nghiệp nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

AIGA VN được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy nhận thức tốt hơn về an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong sản xuất, phân phối và sử dụng Khí Công Nghiệp và Khí Y Tế tại Việt Nam; được phép tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thông qua cơ quan đầu mối tại Việt Nam là Ban Điều Phối Viện Trợ Nhân Dân (PACCOM) thuộc Liên Hiệp Các Tổ Chức Hữu Nghị Việt Nam.

AIGA VN hợp tác với chính phủ Việt Nam thông qua việc ký kết các bản ghi nhớ với các đối tác để hoàn thành sứ mệnh của mình, cũng như đóng góp trong việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật cũng như tiêu chuẩn trong lĩnh vực khí công nghiệp và khí y tế ở Việt Nam, phù hợp với sự hài hòa các tiêu chuẩn thế giới.

AIGA VN có các thành viên chính thức là đối thủ của nhau, do vậy các thành viên không được phép sử dụng diễn đàn của AIGA VN để trao đổi những hoạt động thương mại. Có thể nói, các thành viên là đối thủ trong kinh doanh, nhưng là anh em trong các vấn đề kỹ thuật, an toàn, môi trường và an ninh

AIGA VN thúc đẩy các mục tiêu chính:

  • Thúc đẩy và cải tiến liên tục về nhận thức an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam.
  • Xây dựng văn hóa an toàn, cung cấp hướng dẫn và đào tạo, hỗ trợ để giảm thiểu rủi ro và sự cố, tai nạn tại Việt Nam.
  • Tư vấn thiết lập các qui định / tiêu chuẩn hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế trong ngành khí công nghiệp.

Tuân thủ chống độc quyền

Nguyên tắc Chống độc quyền:

AIGA VN tổ chức phi lợi nhuận có các thành viên là đối thủ của nhau. Các thành viên không được phép sử dụng diễn đàn của AIGA VN để trao đổi các hoạt động thương mại. Mỗi thành viên của AIGA VN phải thực hiện các quyết định kinh doanh, thương mại của mình một cách độc lập trong các vấn đề như định giá sản phẩm, dịch vụ, đàm phán khách hàng, nhà cung cấp và chọn lựa thị trường mà mình sẽ cạnh tranh. Bất kỳ một hoạt động nào mà tạo ra sự hạn chế hoặc bóp méo sự canh tranh luôn phải tránh tuyệt đối.

Thành viên chính thức

Công ty thành viên

AIGA VN được thiết lập trên cơ sở là sự tình nguyện tham gia bằng sự đóng góp nguồn lực từ các công ty khí công nghiệp nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Hiện nay, có 8 (tám) công ty thành viên chính thức

Cơ quan quản lý

AIGA VN được quản lý trực tiếp bởi Ban điều phối viện trợ nhân dân (“PACCOM”) là cơ quan chức năng trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (“VUFO”), chuyên về các vấn đề liên quan đến tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam (“FNGOs”)

AIGA VN thuộc quản lý của phòng Châu Á – Thái Bình Dương của PACCOM

Đối tác

Đối tác hợp tác

AIGA VN hợp tác với các cơ quan của chính phủ Việt Nam thông qua sự cống hiến kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ của mình để nâng cao nhận thức an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh, và tạo nên một văn hóa an toàn trong ngành khí công nghiệp tại Việt Nam.

– Hiện nay, đang hợp tác với 2 (hai) đối tác