Đăng ký tham dự hội thảo

AIGA VN thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo miễn phí cho mọi đối tượng là người sản xuất, vận chuyển và sử dụng khí công nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức về các sản phẩm khí công nghiệp, hướng tới mục tiêu an toàn và giảm thiểu sự cố / tai nạn tại Việt Nam

Bạn có thể đăng ký tham dự hội thảo / sự kiện đã được thông báo bằng cách điền thông tin yêu cầu dưới đây, hoặc gửi email, gọi điện thoại trực tiếp. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để thông tin chi tiết