Giới thiệu

Cục Hóa chất Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về hoạt động hóa chất; tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Tên giao dịch quốc tế là Vietnam Chemical Agency, viết tắt là VINACHEMIA.

Địa chỉ tại 21 đường Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tham khảo http://www.cuchoachat.gov.vn/

Hợp tác

Hợp tác giữa VINACHEMIA và AIGA VN nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ phát triển, cải thiện an toàn và an ninh hóa chất trong sản xuất, phân phối và sử dụng khí công nghiệp phù hợp với các vị trí địa lý cho phép tại Việt Nam dựa trên nguyên tắc phi lợi nhuận, phù hợp với nhiệm vụ, sứ mệnh và mục tiêu Chống độc quyền của AIGA và luật pháp Việt Nam.

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, công nghệ cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn để cải tiến phù hợp với thực tiễn Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế

Phối hợp tổ chức các hội thảo, các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo văn hóa an toàn tại Việt Nam nhằm giảm thiểu tai nạn, sự cố trong lĩnh vực khí công nghiệp

Sự hợp tác được thể hiện thông qua các chương trình hoạt động được ký kết giữa hai bên trong Biên bản ghi nhớ

MOU Bản Ghi Nhớ

BẢN GHI NHỚ (“MOU”) đề ra các hoạt động hỗ trợ phát triển thúc đẩy an toàn và an ninh hóa chất trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và sử dụng khí công nghiệp giai đoạn 2019 – 2021 (sau đây gọi là “MoU”). Được ký kết vào ngày 13 tháng 2 năm 2019 bởi và giữa các bên sau :

  1. CỤC HÓA CHẤT (“VINACHEMIA”), địa chỉ tại số 21 đường Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam, đại diện bởi ông NGUYỄN VĂN THANH – Cục trưởng – Cục Hóa Chất.
  2. HIỆP HỘI KHÍ CÔNG NGHIỆP CHÂU Á (“AIGA”), địa chỉ tại 52 Jurong Gateway Road, JEM, #15-02, Singapore 608550, đại diện bởi ông MILAN KUMAR SARKAR – Tổng Thư Ký – Hiệp hội khí công nghiệp Châu Á

Zalo