Dịch thuật

AIGA VN dịch tài liệu và thông tin của AIGA và / hoặc của các Hiệp Hội Khí quốc tế khác sang tiếng Việt để giúp bạn tham khảo, nắm bắt các hoạt động của AIGA

Khuyến nghị: Bản tiếng Việt chỉ dùng tham khảo, bạn nên sử dụng bản tiếng Anh như là bản gốc

Zalo