Tài liệu
Số tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành
AIGA SB 42/24 BẢN TIN AN TOÀN: Truyền thông về an toàn trong tổ chức 12/04/2024
AIGA 045/07 Trạm Hydro khí 20/03/2024
EIGA - SI-TS 02/20 Ngăn ngừa lật xe và sự cố về xe nghiêm trọng khác 06/12/2023
AIGA SB 11/18 BẢN TIN AN TOÀN: Hành vi của con người trong hoạt động vận tải 06/12/2023
AIGA 015/15. Revision of AIGA 015/05 Kiểm soát an toàn nhà thầu 24/11/2023
AIGA 041/06 Lái xe phòng thủ 13/10/2023
AIGA 092/20 Hiệu chỉnh từ 092/15 Ngăn ngừa sự cố kéo đi 23/09/2023
AIGA SB 36/23 BẢN TIN AN TOÀN: Công cụ kiểm tra / đánh giá an toàn cho xe bồn lỏng và phân phối sản phẩm lỏng 22/09/2023
AIGA TP 34/23 Quản lý nhà vận chuyển theo hợp đồng (Tài liệu đào tạo) 22/09/2023
AIGA TP 33/23 Tình huống khẩn cấp và phục hồi xe chở sản phẩm (Tài liệu đào tạo) 22/09/2023
AIGA 072/20 Hiệu chỉnh từ AIGA 072/11 Hướng dẫn vận chuyển đường biển cho bình chứa đa khí (MEGCS) và bồn chứa khí di động 22/09/2023
EIGA - 27/11/E THÔNG TIN AN TOÀN: Sự cố nổ bình mini khí công nghiệp và khí y tế 30/08/2023
AIGA - 039/16. Hiệu chỉnh từ AIGA 039/06 Vận chuyển đường bộ / Giao hàng – Chuẩn bị khẩn cấp 26/08/2023
EIGA - SI-TS 12/20 Quản lý sự mất tập trung trên xe 03/06/2023
EIGA - SI-TS 13/21 Quản lý sự mệt mỏi của lái xe 22/05/2023
AIGA - SP 017/23 ÁP PHÍCH: Thao tác an toàn với bình khí lỏng di động PLC 10/05/0017
AIGA 038/21 Thao tác và vận chuyển chai khí thẳng đứng 09/03/2023
AIGA 043/07 Hướng dẫn an ninh vận tải 01/02/2023
AIGA SP - 16_22 THÔNG CÁO: Chú ý nhiều hơn đến rò rỉ bên trong hộp lạnh ASU 03/01/2023
AIGA SP - 015_22 THÔNG CÁO: Chất lỏng siêu lạnh tràn ra ngoài hộp lạnh 03/01/2023

Zalo