VIGA Hiệp hội khí công nghiệp Việt Nam

Khí công nghiệp là một ngành công nghiệp RỦI RO CAO, và nếu như có sự cố hoặc tai nạn xảy ra, thì hậu quả của nó gây ra là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.

thế, Hiệp Hội Khí Công Nghiệpnhiều quốc gia trên thế giới đã ra đời, các công ty khí công nghiệp nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng mong muốn thành lập hiệp hội quốc gia Việt Nam với mục đích:

 • Hoạt động như là một tổ chức PHI LỢI NHUẬN.
 • Nâng cao nhận thức AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG.
 • Tư vấn, cung cấp thông tin và cảnh báo về an toàn.
 • Chia sẻ những bài học từ kinh nghiệm của sự cố, tai nạn để GIẢM THIỂU MỐI NGUY VÀ RỦI RO..
 • Cung cấp tiêu chuẩn và thông tin kỹ thuật về lĩnh vực khí công nghiệp như nguồn tư liệu để soạn thảo các tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cho chính phủ địa phương.

VIGA – Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Việt Nam

Họp lần thứ nhất - 22/09/2010

Vai trò chủ đạo:
Tham dự:

AIGA, ALV, Linde, Sovigaz, NSVN​

Nội dung:
 • Thảo luận về việc thành lập VIGA
 • Tất cả thành viên tham dự đồng ý thành lập VIGA​

Họp lần thứ 2 - 22/09/2012

Vai trò chủ đạo:
Tham dự:

Không có thông tin

Nội dung:

Không có thông tin

Họp lần thứ 3 - 15/10/2015

Vai trò chủ đạo:
Tham dự:

NSVN, ALV, Linde, Messer

Nội dung:
 • Thủ tục xin cấp phép cho hoạt động VIGA​
 • Những thành viên tiềm năng mới của VIGA ​
 • Dự kiến kế hoạch và những việc cần làm

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Qui định:​

 • Theo qui định hiện hành, chưa có khung pháp lý cho các tổ chức nước ngoài thành lập hiệp hội tại Việt Nam.​
 • Tổ chức nước ngoài có thể tham gia vào các hiệp hội của Việt Nam đã được thành lập và đang hoạt động chính thức với tư cách là thành viên danh dự hoặc thành viên liên kết.​

Tham khảo

Nghị Định số 45/2010/NĐ-CP, nghị định số. 33/2012/NĐ-CP, thông tư số. 03/2013/TT-BNV; điều 9, mẫu số 9, phụ lục 1 của thông tư số. 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013; và khoản 3, điều 7, chương 3 của nghị định . 45/2010/NĐ-CP

30/10/2017 – Gặp và trao đổi với Vụ Phi Chính Phủ thuộc Bộ Nội Vụ (MOHA)​

Địa điểm:

Văn phòng Bộ Nội Vụ (8 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội)

Tham dự:

1 – Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam – Thay mặt cho AIGA
2 – Vụ Phi Chính Phủ. (DNGO)​

Nội dung:

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam: ​

 • Giới thiệu sơ bộ về ngành khí công nghiệp
 • Giải thích mục đích thành lập Hiệp hội khí công nghiệp Việt Nam
 • Xác nhận qui định về thành lập hiệp hội của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam​

DNGO xác  nhận

 • Pháp luật Việt Nam hiện chưa có khung pháp lý cho việc các tổ chức nước ngoài thành lập hiệp hội tại Việt Nam
 • Các tổ chức nước ngoài có thể tham gia vào các hiệp hội của Việt Nam, những hiệp hội đã được thành lập và đang hoạt động chính thức với tư cách là thành viên danh dự hoặc thành viên liên kết.​

Theo qui định hiện hành, chúng tôi quyết định ngừng việc thành lập VIGA (Hiệp hội khí công nghiệp Việt Nam)

Chuyển hướng thành lập AIGA VN – như là văn phòng đại diện của AIGA tại Việt Nam

Ông. HARUHIKO YASUGA
Vai trò như người sáng lập

Ông HARUHIKO YASUGA (Nhật Bản) ​

Tổng Giám Đốc thứ 4 (giai đoạn 2010 ~ 2019) của công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam (NSVN)
thuộc tập đoàn Taiyo Nippon Sanso Nhật Bản

Ông đã đề nghị và kêu gọi các công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam thành lập văn phòng đại diện AIGA ở Việt Nam thay vì thành lập hiệp hội khí quốc gia Việt Nam (“VIGA”) với sứ mệnh không thay đổi  Và ông đã đóng vai trò chủ đạo trong việc thành lập.

Thông điệp từ ông Haruhiko Yasuga

AIGA Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á tại Việt Nam

Các cuộc họp tiếp theo về thành lập AIGA VN

Họp lần 4 – 26/06/2018 (PM)​, HCMC

Tham dự:

TOMOE, NSVN, LINDE, AIR LIQUIDE, MESSER, SIG

Nội dung:
 • Báo cáo lý do ngừng việc thành lập VIGA
 • Đề xuất việc thành lập văn phòng đại diện của AIGA tại Việt Nam và gọi là AIGA VN​
 •  Xem xét cơ cấu của AIGA VN​
 • NSVN có trách nhiệm nghiên cứu các qui định, thông tin về việc thành lập văn phòng đại diện của AIGA tai Việt Nam và phụ trách việc thực hiện ​

Họp lần 5 - 09/10/2018 (AM)​, Hà Nội

Tham dự:

TOMOE, NSVN, LINDE, AIR LIQUIDE, MESSER, SIG

Nội dung:
 • NSVN báo cáo các thủ tục cho việc thành lập AIGA VN​
 • Tất cả đồng ý thành lập AIGA VN và đề xuất NSVN thực hiện các thủ tục liên quan cho việc thành lập​

Họp lần 6 – 15/03/2019 (PM)​, HCMC

Tham dự:

AIGA, TOMOE, NSVN, LINDE, AIR LIQUIDE, MESSER, SIG, AW

Nội dung:
 • Đại diện AIGA , ông Milan – Tổng Thư Ký hướng dẫn và tư vấn thiết lập cơ cấu AIGA VN ​
 • Báo cáo tình hình nộp hồ sơ đến các cơ quan chức năng xin cấp phép thành lập AIGA VN
 • Thảo luận về cơ cấu và nguồn lực bao gồm nhân lực và tài chính cho AIGA VN​

Giấy chứng nhận

AIGA VN – Giấy chứng nhận thành lập số. 452/CNV-HĐ, cấp ngày 15/08/2019

14/01/2019

Nộp hồ sơ xin thành lập AIGA VN đến cơ quan chức năng​

15/08/2019

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động được cấp bởi Cục Ngoại Vụ – Bộ Ngoại Giao​

 • Phạm vi hoạt động : Hồ Chí Minh và Hà Nội​
 • Lĩnh vực hoạt dộng: Hỗ trợ nâng cao nhận thức về AN TOÀN, SỨC KHỎE, MỘI TRƯỜNG và AN NINH trong sản xuất và sử dụng khí công nghiệp
Tháng 10/2019

Điều chỉnh giấy chứng nhận để thay đổi Trưởng đại diện

14/01/2020

Giấy CHỨNG NHẬN điều chỉnh được phê duyệt

01/06/2020

AIGA VN chính thức đi vào hoạt động

PACCOM – Cơ quan đầu mối quản lý

AIGA (Hiệp hội khí công nghiệp Châu Á) được chứng nhận hoạt động chính thức tại Việt Nam và được gọi là AIGA VN dưới sự quản lý , hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ Ủy Ban Điều Phối Viện Trợ Nhân Dân (“PACCOM”) là cơ quan chuyên môn và chức năng của Liên Hiệp các tổ chức Hữu Nghị Việt Nam (“VUFO”), thành lập ngày 10 tháng 06 năm 1989

PACCOM gồm bốn phòng ban (Hành chánh, Châu Âu, Nam Mỹ, và Châu Á Thái Bình Dương). AIGA VN trực thuộc phòng Châu Á Thái Bình Dương.

PACCOM chịu trách nhiệm về quan hệ với các Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài (“INGO”) và vận động viện trợ. PACCOM phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ ở cấp trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

AIGA VN có trách nhiệm xin tư vấn và báo cáo mọi hoạt động đến PACCOM

Tham khảo http://vufo.org.vn/The-Peoples-Aid-Co-ordinating-Committee-PACCOM​