Thành viên Ủy Ban Điều Hành

Ủy Ban Điều Hành sau đây sẽ được gọi tắt là SC​

  • SC​​ có thành viên là những người đứng đầu của mỗi công ty thành viên, tên của những người này sẽ được đăng ký trong sơ đồ tổ chức của AIGA VN.​
  • SC​ là ủy ban cao nhất và quyết định mọi hoạt động của AIGA VN
  • SC​ bao gồm Trưởng Đại Diện, Phó Đai Diện, phụ trách tài chính và các thành viên. Nhiệm kỳ của những vị trí này là 3 năm và sẽ được bầu và chấp thuận của tất cả những thành viên trong SC​
Nhiệm kỳ 2023 ~ 2025

TRƯỞNG ĐẠI DIỆN

Bà CLAIRE ROSSELER (Pháp)

Tổng Giám Đốc​

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam
Trụ sở chính tại Bắc Ninh – Việt Nam

PHÓ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN

Ông NGUYỄN VĂN VIỆT (Việt Nam)

Giám Đốc ​Điều Hành

Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam
Trụ sở chính tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH

Ông YOSHINORI TSUJI (Nhật Bản)

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Tomoe Việt Nam ​
Trụ sở chính tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông. ANTHONY YOHANN GRANDPIERRE (Pháp)

Tổng Giám Đốc ​

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng ​
Trụ sở chính tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông KAZUYUKI FUJIMOTO (Nhật Bản)

Tổng Giám Đốc ​

Công ty TNHH Air Water Việt Nam
Trụ sở chính tại Bà Rịa-Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Bà ĐỖ MAI DUNG (Việt Nam)

Tổng Giám Đốc​

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam
Trụ sở chính tại Đồng Nai – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông PEH CHEE SIONG (Singapore)

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Sing Industrial Gases Việt Nam
Trụ sở chính tại Bình Dương – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông CHEN JIE YUH (Đài Loan)

Tổng Giám Đốc

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu

Trụ sở chính tại Hải Phòng – Việt Nam

TỔNG THƯ KÝ

Bà NGUYỄN KIM TRINH (Việt Nam)

Làm việc tại Công ty cô phần Nippon Sanso Vietnam từ 02/1997~ 05/2020

Giám Đốc hệ thống quản lý ISO và An toàn – Sức Khỏe – Môi Trường

Làm việc chính thức tại AIGA VN từ 01/06/2020