Thành viên Ủy Ban Kỹ Thuật

Ủy Ban Kỹ Thuật sau đây được gọi tắt là TC​

  • TC​ bao gồm tiểu ban An Toàn, và thành viên là những người phụ trách kỹ thuật, an toàn từ các công ty thành viên (Ít nhất 2 người / công ty thành viên) ​
  • TC​ hợp tác cùng Tổng Thư Ký và các Đối Tác để thực hiện các hoạt động của AIGA VN dưới sự điều hành của SC
  • TC​ có các vị trí đứng đầu với nhiệm kỳ là 2 (hai) năm. Sau đó sẽ được bầu lại bởi các thành viên TC và phê duyệt bởi SC
Nhiệm kỳ 01-07-2023 ~ 30-06-2025

TRƯỞNG BAN - ỦY BAN KỸ THUẬT

Ông BÙI VĂN XUÂN (Việt Nam)

Trưởng phòng SHEQ

Công ty TNHH khí CN Messer Hải Phòng 
Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN HỮU DŨNG (Việt Nam)

Giám Đốc Nhà Máy Hải Dương

Công ty TNHH khí CN Messer Hải Phòng 
Làm việc tại Hải Dương – Việt Nam

PHÓ BAN - ỦY BAN KỸ THUẬT

Bà VÕ LÊ LONG NHI (Việt Nam)

Chuyên viên Tuân thủ qui định pháp luật công nghiệp

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam
Làm việc tại Hồ Chí Minh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông VŨ CHÍ CÔNG (Việt Nam)

Trưởng phòng QSHE & IMS

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

TRƯỞNG TIỂU BAN AN TOÀN

Ông TRẦN VĂN TÌNH (Việt Nam)

Giám sát trưởng sản xuất

Công ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam
Làm việc tại Bình Dương – Việt Nam

PHÓ TIỂU BAN AN TOÀN

Ông NGUYỄN THẾ HƯNG (Việt Nam)

Trưởng bộ phận chất lượng

Công ty TNHH Tomoe Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN XUÂN THÀNH (Việt Nam)

Trưởng bộ phận sản xuất

Công ty TNHH Tomoe Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông VŨ MINH HOÀNG (Việt Nam)

Trưởng phòng QSHE – Bảo Trì

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam
Làm việc tại chi nhánh Hưng Yên – Việt Nam​

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN THANH THÁI (Việt Nam)

Chuyên Viên ISO – HSE

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam
Làm việc tại Biên Hoà – Đồng Nai – Việt Nam​

THÀNH VIÊN

Ông LÊ PHÚC THIỆN (Việt Nam)

Trưởng phòng kỹ thuật

Công ty TNHH Air Water Việt Nam
Làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TRẦN ĐÌNH LONG (Việt Nam)

Trưởng phòng sản xuất

Công ty TNHH Air Water Việt Nam
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN ĐỨC TÀI (Việt Nam)

Trưởng phòng SHEQ và Tuân thủ

Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam 
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TRẦN PHƯƠNG HIỆP (Việt Nam)

Trưởng nhóm bảo trì cơ khí

Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam 
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TẠ MINH TRIẾT (Đài Loan)

Quản lý vận hành và sản xuất

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu

Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGÔ MẠNH TÙNG (Việt Nam)

Phụ trách An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu

Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam