Nổ bình Oxy tại Tiền Giang

Nguồn: vnnews.gov.vn

CÁI GÌ Nổ bình Oxy
KHI NÀO – Ở ĐÂU – AI Khoảng 14:00 ngày 07/09/2020 tại một cơ sở đóng tàu ở Châu Thành – Tiền Giang – Việt Nam
TẠI SAO – NHƯ THẾ NÀO
  • Sử dụng Oxy để hàn boong tàu
  • Nguyên nhân chưa rõ
HẬU QUẢ 2 người chết
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
  • Người sử dụng phải có kiến thức về khí công nghiệp, đặc biệt là tính chất của khí Oxy
  • Thiết bị sử dụng đối với Oxy phải được kiểm tra đủ điều kiện an toàn trước khi thực hiện công việc
ĐƯỜNG DẪN THAM KHẢO. Nổ bình oxy trên tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo