Nổ bình Oxy tại Gia Lâm – Hà Nội

Nguồn: vtcNEWS

CÁI GÌ Nổ bình Oxy
KHI NÀO – Ở ĐÂU – AI Khoảng 9:45 ngày 04/09/2020 tại một nhà máy ở Gia Lâm – Hà Nội – Việt Nam
TẠI SAO – NHƯ THẾ NÀO
  • Sử dụng Oxy để cắt ống thép
  • Nguyên nhân chưa rõ
HẬU QUẢ 2 người chết
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
  • Người sử dụng phải có kiến thức về khí công nghiệp, đặc biệt là tính chất của khí Oxy
  • Thiết bị sử dụng đối với Oxy phải được kiểm tra đủ điều kiện an toàn trước khi thực hiện công việc
ĐƯỜNG DẪN THAM KHẢO. Nổ chai khí oxy tại Gia Lâm Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo