Nổ bình Oxy tại Đông Anh Hà Nội

Nguồn: dantri.com.vn

CÁI GÌ Nổ bình Oxy
KHI NÀO – Ở ĐÂU – AI Khoảng 17:00 ngày 25/08/2020 tại một xưởng cơ khí ở Đông Anh – Hà Nội – Việt Nam
TẠI SAO – NHƯ THẾ NÀO
  • Một người đàn ông hàn ống sắt bằng gá và ô xy tại xưởng cơ khí
  • Nguyên nhân chưa biết rõ
HẬU QUẢ 2 người chết
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
  • Người sử dụng phải có kiến thức về khí công nghiệp, đặc biệt là tính chất của khí Oxy
  • Các thiết bị sử dụng với Oxy phải được kiểm tra bảo đảm an toàn trước khi sử dụng
ĐƯỜNG DẪN THAM KHẢO. Nổ bình oxy tại Đông Anh – Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo