Thông tư
Số tài liệu Tên tài liệu Ngày ban hành
53/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 28/12/2016
52/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với cầu trục, cổng trục 28/12/2016
51/2015/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên 08/12/2015
43/2010/TT-BCT Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương 29/12/2010
41/2015/TT-BCT Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương 24/11/2015
36/2014/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hệ thống chống rơi ngã cá nhân 30/12/2014
31/2018/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 26/12/2018
29/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế 25/12/2018
28/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp 30/06/2016
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp 06/06/2013
20/2011/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện 29/07/2011
19/2016/TT-BYT Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/06/2016
15/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 28/06/2016
13/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 16/06/2016
08/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng 15/05/2016
07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 15/05/2016
05/1999/TT-BYT Hướng dẫn việc khai báo, đăng ký và cấp giấy chứng nhận được sử dụng các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động. 27/03/1999
04/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ an toàn công nghiệp 16/02/2012
04/2009/TT - BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống 17/06/2009
54/2016/TT-BLĐTBXH Ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của bộ lao động – thương binh và xã hội 28/12/2016

Zalo