Nổ bình Oxy hoá lỏng trong một nhà máy ở Hải Dương

Nguồn: Báo Thanh Niên

CÁI GÌ Bình Oxy hoá lỏng phát nổ
KHI NÀO – Ở ĐÂU – AI Chiều ngày 12/12/2019 tại một nhà máy ở Hải Dương – Hà Nội – Việt Nam
TẠI SAO – NHƯ THẾ NÀO
  • Dùng Oxy lỏng để làm co thiết bị
  • Nguyên nhân có thể do thiết bị có dính dàu
HẬU QUẢ 2 người chết và 3 người bị thương
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
  • Công nhân phải có kiến thức về khí công nghiệp, đặc biệt là tính chất của khí Oxy (Không để Dàu tiếp xúc Oxy)
ĐƯỜNG DẪN THAM KHẢO. Nổ bình oxy lỏng ở Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo