Lễ ký kết Bản Ghi Nhớ hợp tác giữa AIGA VN và Cục Hóa Chất giai đoạn 2023 ~ 2025 – Ngày 28-04-2023

BẢN GHI NHỚ thực hiện các hoạt động hợp tác thúc đẩy nhận thức tốt hơn về an toàn hóa chất, sức khỏe, môi trường và an ninh sản xuất, phân phối và sử dụng khí công nghiệp tại Việt Nam giai đoạn 2023 – 2025 (sau đây gọi MOU”) được ký vào ngày 28 tháng 04 năm 2023, giữa Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á tại Việt Nam (“AIGA VN”) và cục Hóa Chất (“VINACHEMIA”)

LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ GIỮA AIGA VN VÀ CỤC HÓA CHẤT – NGÀY 28-04-2023

Mục tiêu

Hợp tác chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về những phươgn pháp tốt nhất để nghiên cứu huấn luyện nâng cao nhận thức chung về an toàn, sức khỏe, môi trường và an ninh trong sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và các hoạt động liên quan sản xuất và phân phối khí công nghiệp tại Việt Nam. Từng bước xây dựng văn hóa an toàn và giảm thiểu tai nạn, sự cố.

Hợp tác chia sẻ thông tin, qui định, tiêu chuẩn và các phương pháp tốt nhất trên thế giới để thiết lập các tiêu chuẩn, qui định hài hòa với tiêu chuẩn khu vực Châu Á, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu về ngành khí công nghiệp

       

     

Lễ ký kết được diễn ra tại văn phòng của Bộ Công Thương số 54 Hai Bà Trưng, Quãn Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đại biểu tham dự gồm đại diện của các bên :

Cục Hóa Chất

  • Ông Nguyễn Văn Thanh – Cục trưởng
  • Ông Lưu Hoàng Ngọc – Phó cục trưởng
  • Ông Trần Kim Liên – Chánh văn phòng
  • Ông Văn Huy Vương – Chuyên viên chính, phụ trách phòng Quản lý Hóa Chất
  • Ông Lê Việt Thắng – Chuyên viên chính, phòng Quản lý Hóa Chất
  • Bà Văn thị Mai Chi – Chuyên viên phòng Quản lý hóa Chất

Hiệp hội khí công nghiệp Châu Á tại Việt Nam

  • Bà Claire Rosseler – Trưởng Đại Diện
  • Bà Nguyễn Kim Trinh – Tổng Thư Ký
  • Ông Vũ Minh Hoàng – Trưởng ban – Ủy Ban Kỹ Thuật
  • Bà Nguyễn Thị Việt Thùy – Đại diện công ty thành viên – Messer

       

 

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp với sự thảo luận, trao đổi cởi mở của cả hai bên về những kết quả đạt được và các hạn chế trong hợp tác giai đoạn 1 và cam kết thực hiện các hoạt động của Bản Ghi Nhớ giai đoạn 2, phát triển các hoạt động khác nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra

        

Zalo