Khởi động dự án biên soạn “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn khí Hydro” – Ngày 30-01-2024

Hydro, mặc dù là nguồn năng lượng sạch và tiềm năng làm thay đổi diện mạo ngành công nghiệp năng lượng, nhưng cũng không tránh khỏi những rủi ro cần được quản lý một cách cẩn thận. Được biết đến là khí không màu, không mùi và không độc hại, hydro có thể trở thành một nguồn năng lượng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, từ sản xuất đến vận chuyển, lưu trữ và sử dụng.
Tuy nhiên, việc xử lý, vận chuyển và lưu trữ hydro cũng mang theo những rủi ro, đặc biệt là khả năng cháy nổ. Điều này yêu cầu sự quản lý chặt chẽ và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn cao. Do vậy, AIGA VN hợp tác cùng Cục Hóa chất để thiết lập Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) về an toàn khí Hydro để đảm bảo rằng nguồn năng lượng này được sử dụng một cách bền vững và an toàn trong cuộc sống hàng ngày.

Mục tiêu:
Mục tiêu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khí hydro là tạo ra một tài liệu hướng dẫn và chuẩn mực chung trong sản xuất, chiết nạp, lưu trữ, vận  chuyển và sử dụng an toàn đối với khí hydro (gồm cả thể khí và thể lỏng) trong các ngành công nghiệp và các ứng dụng khác nhau. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng khí hydro sẽ được thực hiện một cách thống nhất, an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường, bao gồm cả các biện pháp phòng ngừa tai nạn và xử lý sự cố.
Cuộc họp được diễn ra ngày 30-01-2024 tại văn phòng của Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất thuộc Bộ Công Thương tại Hà Nội, mở đầu cho một công việc mới và đầy ý nghĩa. Đại diện từ hai tổ chức đã cùng nhau xây dựng những bước cơ bản và mục tiêu thực hiện.

Cục Hóa Chất

  • Ông Vương Thành Chung – Giám Đốc Trung tâm ứng phó sự cố và an toàn hóa chất
  • Ông Bùi Thế Cường – Phó Giám Đốc Trung tâm ứng phó sự cố và an toàn hóa chất
  • Ông Phan Chí Nhân – Chuyên viên
  • Ông Lương Quí Đạt – Chuyên viên
  • Bà Nguyễn Thị Thúy Hường – Chuyên viên
  • Bà Giang – Chuyên viên

Hiệp hội khí công nghiệp Châu Á tại Việt Nam

  • Bà Nguyễn Kim Trinh – Tổng Thư Ký
  • Ông Bùi Văn Xuân – Trưởng ban – Ủy Ban Kỹ Thuật
  • Ông Vũ Minh Hoàng – Thành viên – Ủy Ban Kỹ Thuật
  • Ông Nguyễn Văn Tuyển – Thành viên – Ủy Ban Kỹ Thuật

               

 

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp và kế hoạch sẽ được thiết lập để thực hiện nhanh chóng với mục tiêu QCVN sẽ được ban hành trong năm 2025

                 

Zalo