Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 09/2016/tt-bkhcn ngày 09/6/2016 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Zalo