Hội thảo trực tuyến ” Sử dụng oxy an toàn trong các cơ sở y tế” – 07-10-2021

07/10/2021
Hội thảo hợp tác cùng Bộ Y Tế

Nội dung

Hiện nay, nhu cầu sử dụng oxy trong các cơ sở y tế tăng nhanh từng ngày và việc vận chuyển, lưu trữ cũng đòi hỏi cấp bách để đáp ứng kịp thời do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài. Tuy nhiên, oxy là một chất oxy hoá mạnh và được cung cấp dưới dạng lỏng hoặc khí nén với áp suất rất cao, do vậy mà oxy được xếp là loại hàng hoá có rủi ro cao, các biện pháp an toàn phải được áp dụng và kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa tai nạn và sự cố.

Hiệp hội khí công nghiệp Châu Á tại Việt Nam với các công ty thành viên là những nhà sản xuất và cung cấp khí công nghiệp và khí y tế chuyên nghiệp, phối hợp cùng Vụ Trang Thiết Bị và Công Trình Y Tế – Bộ Y Tế tổ chức hội thảo trực tuyến về “ Sử dung Oxy an toàn trong các cơ sở y tế”, nhằm chia sẻ những kiến thức cơ bản về oxy như phương pháp sản xuất và cung cấp, mối nguy và rủi ro, tai nạn đã từng xảy ra và các bài học kinh nghiệm, từ đó hướng dẫn các biện pháp an toàn trong sử dụng, vận chuyển, di chuyển và lưu trữ để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chủ tọa

  • Ông Nguyễn Minh Tuấn – Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế – Bộ Y tế
  • Ông Anthony Yohann Grandpierre – Trưởng đại diện – Hiệp hội Khí công nghiệp Châu Á tại Việt Nam (AIGA VN)

Thính giả

  • Bác sĩ, chuyên gia công tác tại các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế
  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố, huyện
  • Các cơ sở y tế địa phương trong cả nước
  • Đại diện Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM); Cục Hóa chất (VINACHEMIA); Cục An toàn lao động (DWS)
  • Các công ty khí công nghiệp địa phương

AIGAVN_MOH_Agenda_210921_AG. signed-Final

Hình ảnh

Hiệu quả

Có trên 444 đại biểu tham dự, trong đó có 14 Sở Y tế các tỉnh, thành phố; cùng 388 cơ sở y tế địa phương; Đại diện Ban điều phối viện trợ nhân dân, Cục Hóa chất, và Cục An toàn lao động.

Kết quả phản hồi cho thấy hội thảo trực tuyến đã đáp ứng được mục đích của người xem, và có nhiều ý kiến ​​đề xuất tổ chức hội thảo trực tuyến nhiều hơn nữa để hỗ trợ hướng dẫn vận hành và sử dụng ôxy an toàn trong các cơ sở y tế.

Zalo