Thành viên Ủy Ban Kỹ Thuật

Ủy Ban Kỹ Thuật sau đây được gọi tắt là TC​

  • TC​ bao gồm tiểu ban An Toàn, và thành viên là những người phụ trách kỹ thuật, an toàn từ các công ty thành viên (Ít nhất 2 người / công ty thành viên) ​
  • TC​ hợp tác cùng Tổng Thư Ký và các Đối Tác để thực hiện các hoạt động của AIGA VN dưới sự điều hành của SC
  • TC​ có các vị trí đứng đầu với nhiệm kỳ là 2 (hai) năm. Sau đó sẽ được bầu lại bởi các thành viên TC và phê duyệt bởi SC
Nhiệm kỳ 01-07-2021 ~ 30-06-2023

TRƯỞNG ỦY BAN KỸ THUẬT

Ông VŨ MINH HOÀNG (Việt Nam)

Trưởng phòng QSHE – Bảo Trì

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam
Làm việc tại chi nhánh Hưng Yên – Việt Nam​

THÀNH VIÊN

Bà NGUYỄN NGỌC MAI (Việt Nam)

Chuyên Viên ISO – HSE

Công ty cổ phần Nippon Sanso Việt Nam
Làm việc tại Biên Hoà – Đồng Nai – Việt Nam​

PHÓ ỦY BAN KỸ THUẬT

Ông LÊ PHÚC THIỆN (Việt Nam)

Trưởng phòng kỹ thuật

Công ty TNHH Air Water Việt Nam
Làm việc tại văn phòng Hồ Chí Minh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TRẦN ĐÌNH LONG (Việt Nam)

Trưởng phòng sản xuất

Công ty TNHH Air Water Việt Nam
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

TRƯỞNG BAN AN TOÀN

Ông BÙI VĂN XUÂN (Việt Nam)

Trưởng phòng SHEQ

Công ty TNHH khí CN Messer Hải Phòng 
Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN VĂN MẠNH (Việt Nam)

Giám Đốc sản xuất tại Việt Nam

Công ty TNHH khí CN Messer Hải Phòng 
Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN ĐỨC TÀI (Việt Nam)

Trưởng phòng SHEQ và Tuân thủ

Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam 
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TRẦN PHƯƠNG HIỆP (Việt Nam)

Trưởng nhóm bảo trì cơ khí

Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam 
Làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN VĂN THẢO (Việt Nam)

Kỹ sư thiết kế

Công ty TNHH Tomoe Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN THẾ HƯNG (Việt Nam)

Trưởng bộ phận chất lượng

Công ty TNHH Tomoe Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông NGUYỄN VĂN TUYỂN (Việt Nam)

Giám Đốc QSHE

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam
Làm việc tại Bắc Ninh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Bà ĐÀO THỊ NGỌC CHI (Việt Nam)

Nhân viên QSHE miền Nam

Công ty TNHH Air Liquide Việt Nam
Làm việc tại Hồ Chí Minh – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông TRẦN VĂN TÌNH (Việt Nam)

Giám sát trưởng sản xuất

Công ty TNHH Sing Industrial Gas Việt Nam
Làm việc tại Bình Dương – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông HSIEH MING CHE (Đài Loan)

Quản lý vận hành và sản xuất

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu

Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông PHẠM VĂN ĐIỀM (Việt Nam)

Phó phòng EHS

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu

Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam

THÀNH VIÊN

Ông PHAN DUỆ QUÂN (Việt Nam)

Trưởng phòng Sản Xuất

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu

Làm việc tại Hải Phòng – Việt Nam