Chai khí oxy bay ra khỏi một xưởng sắt vụn ở một tỉnh phía Bắc

Nguồn: Đồng Nai online RTV

CÁI GÌ Chai khí Oxy bay ra từ cơ sở sắt vụn do sự cố thay van
KHI NÀO – Ở ĐÂU – AI  Ngày 05 tháng 08 năm 2021 tại xưởng sắt vụn ở một tỉnh phía Bắc – Việt Nam
TẠI SAO – NHƯ THẾ NÀO Xử lý chai khí oxy đã qua sử dụng

  • Thay van
  • Bất ngờ chai khí bay ra khỏi xưởng
  • Nguyên nhân có thể do trong chai khí còn áp suất và nhân viên tháo van không đúng cách
THIỆT HẠI Không có thiệt hại về người
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
  • Người làm việc phải được đào tạo về xử lý chai khí an toàn
  • Người làm việc phải có kiến thức về khí công nghiệp, đặc biệt là đặc tính của oxy
ĐƯỜNG DẪN THAM KHẢO Bình oxy bay ra khỏi một cơ sở sắt vụn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo