Tiêu chuẩn an toàn hóa chất trong lĩnh vực khí công nghiệp

05/11/2020
Hội thảo cùng cục Hóa Chất

Nội dung

AIGA VN và cục Hóa Chất hợp tác tổ chức hội thảo chia sẻ và xem xét những tiêu chuẩn và quy định hiện tại liên quan đến an toàn hóa chất trong lĩnh vực khí công nghiệp, để điều chỉnh và cập nhật để phù hợp với thực tiễn và hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.

Có 5 chủ đề được trình bày và thảo luận trong buổi hội thảo

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
1 Quy định quản lý đối với hoạt động khí công nghiệp VINACHEMIA
2 Những khó khăn trong việc xin cấp phép AIGA VN
3 Lưu trữ và sử dụng khí công nghiệp AIGA VN
4 Vận chuyển khí công nghiệp AIGA VN
5 Đào tạo an toàn hóa chất AIGA VN

Hình ảnh

Hiệu quả

Hội thảo kết thúc thành công với sự thảo luận cởi mở của cả hai và đi đến sự thống nhất hành động ghi nhận trong biên bản.

Công việc điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy định có thể hỗ trợ các công ty khí công nghiệp và người sử dụng thực hiện dễ dàng hơn trong thực tiễn cũng như đáp ứng các yêu cầu của pháp luật

Zalo