Tiêu chuẩn xem xét

Các quy định, tiêu chuẩn được Cơ quan, Đơn vị ban hành xem xét, sửa đổi chính thức sau hội thảo, tọa đàm giữa AIGA VN và các Đối tác nhằm phù hợp với thực tiễn và thúc đẩy hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế

Zalo